Activiteiten

Activiteiten 2018-06-25T12:49:55+00:00

Overzicht

Hieronder vindt u een lijst met activiteiten van de zen dojo Oostende.
Zowel deze die we zelf organiseren, als de sesshins, lezingen, e.d. over zen en boeddhisme die door onze zusterorganisaties of andere instellingen worden voorgesteld.

13 Juli 2019
Herhaal elke 1 Dag

07 November 2019
Herhaal elke 1 Dag

05 December 2019
Herhaal elke 1 Dag

Groepsmeditaties in Oostende

Op de laatste bijeenkomst van de “Inter religieus/levensbeschouwelijke werkgroep Oostende ” werd geopteerd om op regelmatige basis een groepsmeditatie in te richten. De Bahá’i gemeenschap bijt in september e.k. de spits af. De precieze datum is nog te bepalen. Iedereen is van harte welkom !
De opzet van deze werkgroep is, om i.p.v. ons te positioneren tegenover elkaar, op zoek te gaan naar raakpunten en een boodschap van universeel respect en verdraagzaamheid te promoten los van geloof- of levensovertuiging.

Aanvullend

Er zijn ook internationale activiteiten, waaronder sesshins onder leiding van zenmeesters Roland Yuno Rech en Patrick Pargnien alsook andere leraren binnen de sangha:

Benodigdheden bij alle meerdaagse activiteiten

  • slaapzak of lakens

  • kimono of losse donkere kledij

  • meditatiekussen (zafu en zafuton) of bankje

  • eetkom

  • bestek

  • koffiekopje