Welkom

Welkom2021-01-12T16:58:10+01:00

Welkom op de site van Zen Dojo Oostende ‘Wolk en water’

Beste Dojo-vrienden,

De COVID-besmetting evolueert niet gunstig.
Op het vlak van onze naaste familie besloten wij reeds om alle fysieke contacten op te schorten.
We voelen ook een gelijkaardige verantwoordelijkheid tegenover de leden van de Dojo.

We hebben te maken met een vijand die soms pas heel laat zichtbaar wordt : onder ander in de afdeling van de intensieve zorgen, ver weg van het dagelijks leven.
Iedere persoon die in een ziekenhuis terecht komt is er één te veel.
Het virus lijkt in staat ons een vals gevoel van veiligheid te geven waardoor het zich maximaal verspreidt.

We vinden het niet verstandig om de raadgevingen van deskundigen in de wind te slaan en zó mee de maatschappelijk druk te verhogen.
Iedere bijdrage die we kunnen leveren om de ketting die daartoe kan leiden te doorbreken, willen we graag leveren.
Net zoals we situaties van verplichte quarantaine willen vermijden gezien de grote impact op het sociaal en economisch leven.

We schorten dan ook de Dojo-activiteiten op voor onbepaalde duur en danken jullie alvast voor jullie begrip.

Dat betekent niet dat wij niet bereikbaar zijn.
Jullie mogen ons altijd mailen of telefonisch contact met ons opnemen voor een vraag of een babbel.

Hopend op betere tijden, wensen we jullie heel veel warmte en sterkte toe.

Gassho

?

Joke en Luc

Wensen voor het nieuwe jaar door Zenmeester Patrick Pargnien

« 2021 …
Een bladzijde  werd zo pas omgedraaid, daarbij achterlatend wat is geweest … en een nieuwe opent zich : volledig blank met zijn amalgaam aan onbekenden, onzekerheden maar ook beloftes.
We leven in een verstoorde periode, waarbij het doel uit zicht verdwenen is. Ze nodigt sommigen onder ons uit te starten met het zoeken naar de zin van dit alles.
Omdat we géén enkel controle hebben op wat buiten ons om gebeurt noch op de condities die ons leven zullen bepalen, zal alleen de manier waarop wij ze waarnemen ons toelaten om ze om te buigen in een vermogen tot zelfkennis en transformatie.

Deze periode zet aan om ons aan te passen aan “ons” eigen middelpunt en overeen te komen met het bewuste hart als we deze willen doorkomen zonder heen en weer geschud te worden door de wind van angst en het inzicht te verwerven dat de diepe zin van het bestaan in ons zelf ligt.

Voor het jaar dat komt, dat zich slechts stap na stap, ogenblik na ogenblik zal aftekenen, wens ik jullie toe dat de Aanwezigheid, de Liefde, de Vreugde en de Sereniteit het noodzakelijk voedsel zouden zijn van “ons” bestaan. Dat ze de teelaarde mogen vormen waarop vertrouwen gecultiveerd wordt in de granen die we met een bewust hart zullen zaaien om zó elke stap te verlichten die we zetten op de Weg én op die manier bij te mogen dragen aan het verspreiden van het Licht van bewustzijn in deze wereld die er zo een nood aan heeft.

Ik wens heel innig dat de spirituele weg waarvoor we ons geëngageerd hebben en de weg die ieder van ons gaat een bijdrage moge vormen opdat deze verspreiding van Licht zou gebeuren… !

In het diepste van het “Zijn”
Bestaat een land, een teelaarde
Of eerder
Een plaats van verwelkoming
Waar zich de welwillende Aanwezigheid manifesteert
Deze die naar ons glimlacht
De weg van alle mogelijkheden

Van hart tot hart, Patrick »

Voeux pour le nouvel an de Maître Zen Patrick Pargnien

« 2021
Une page vient de se tourner… laissant derrière ce qui a été… et une nouvelle s’ouvre à nous encore vierge et donc avec son lot d’inconnus, d’incertitudes mais aussi de promesses…
Nous sommes en train de vivre une période troublée, en perte de sens, qui invite très certainement certains(es) d’entre nous à se mettre en marche, en quête de sens.
N’ayant aucun contrôle sur les événements extérieurs ou sur les conditions qui jalonnerons notre vie, seule notre manière de les appréhender permettra de les convertir en potentialité de connaissance de soi et de transformation.
Cette période nous incite donc à nous aligner à « notre » axe intérieur et à nous accorder au cœur conscient si nous voulons la traverser sans être « balayés(es) » par les vents de la peur et percevoir que le sens profond de l’existence est en soi-même.
Pour cette année à venir qui se dessinera pas après pas, instant après instant, je vous(nous) souhaite que la Présence, l’Amour, la Joie et la Sérénité du cœur soient la nourriture essentielle de « notre » existence ; qu’elle puisse être le terreau où se cultive la confiance en les graines que nous sèmerons avec le cœur conscient pour éclairer chaque pas posé sur le Chemin et contribuer à l’émergence de la Lumière de la conscience dans ce monde qui en a grandement besoin.
Je souhaite aussi profondément que la voie spirituelle dans laquelle nous sommes engagés et le cheminement de chacun(e) d’entre nous soient une contribution pour que cette émergence advienne… !

Au fond de l’Être
Existe une terre, un terreau
Ou plutôt
Un lieu d’accueil
Où se manifeste la Présence bienveillante
Celle qui nous sourit
Le Chemin de tous les possibles

De cœur à cœur,     Patrick »

Over ons

Wij zijn boeddhistisch geïnspireerd. We vinden onze wortels in de Chinees/Japanse zentraditie, maar we streven geen exclusieve patronen of denkbeelden na. We voelen ons daarin gesteund door de Boeddha zelf, die ieder mens aanzette tot onderzoek en niets zomaar op basis van gezag te aanvaarden.

Er is in onze dojo geen enkele dwang tot wat dan ook – we nodigen enkel uit en delen onze praktijk. De aanwezigen onderzoeken zelf, hopelijk zonder vooroordelen – pro of contra – wat het in hen teweeg brengt.

Gassho.

Joke en Luc

In kracht kan zwakte schuilen

in zwakte geen kracht

Woorden !

De weg kan niet in taal worden uitgedrukt.

want zij kent

geen gisteren geen morgen

geen vandaag

Doe niets dan komt het,

Ga op zoek dan is het weg

Weet jij wat het is?

de sneeuw valt

elke vlok

komt op zijn eigen plaats terecht

Onze adem brengt lichaam en geest samen, zodat wij werkelijk levend kunnen zijn, werkelijk aanwezig in dit leven.

Niets bestaat louter onafhankelijk vanuit zichzelf. Een bloem kan niet alleen bestaan. Een bloem kan slechts “interzijn” met de zonneschijn, de regen en de aarde.

Ons lichaam omvat de hele kosmos

Door in aandacht te leven zul je ervaren dat er zelfs nog meer redenen bestaan om gelukkig te zijn dan je dacht.

Eerstvolgende activiteiten

Recente berichten

Go to Top